Awardit AB:s styrelse föreslår återupptagen utdelning

11/24/2020

Styrelsen i Awardit AB (publ) har idag sammanträtt och beslutat att lägga förslag om utdelning för räkenskapsåret 2019.

Styrelsen i Awardit har idag sammanträtt och fattat beslut om att lägga förslag till extra bolagsstämma om utdelning för räkenskapsåret 2019. Styrelsen föreslår att utdelningen bestäms till 2,24 kr per aktie, vilket innebär en höjning jämfört med föregående räkenskapsår då utdelningen per aktie uppgick till 2,20 kr. Styrelsen föreslår vidare att utdelningen utbetalas vid fyra tillfällen, varav det första i andra halvan i december och därefter kvartalsvis. Det är styrelsens ambition att eventuella framtida utdelningar också kommer att betalas ut kvartalsvis. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att ske inom de närmaste dagarna.

I en kommentar till förslaget om utdelning säger styrelseordförande Samir Taha:

”Awardit har gått starkt under pandemin, ökat EBITA-resultatet och räknar med att prestera ännu bättre i en normaliserad marknad, varför det känns naturligt att återuppta utdelning till aktieägarna. Det är dessutom mycket glädjande att kunna fortsätta den fantastiska sviten av kontinuerligt höjda utdelningar, detta blir det 12e året i följd som vi höjer utdelningen.”