Awardit delårsrapport januari - mars 2021

5/12/2021

Awardit AB (publ), noterat på NASDAQ First North Growth Market, lämnar följande rapport för perioden 1 januari – 31 mars 2021.

Januari - mars 2021 

  • Omsättningen uppgick till 63,1 mkr (60,4 mkr jan-mars 2020) 
  • Rörelseresultatet EBIT uppgick till 4,7 (7,0) mkr 
  • Rörelsemarginalen EBIT uppgick till 7,5 (11,6) procent 
  • Rörelseresultatet EBITA uppgick till 6,6 (8,8) mkr 
  • Rörelsemarginalen EBITA uppgick till 10,5 (14,6) procent 
  • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,47 (0,79) kr 

Viktiga händelser under perioden 

  • I februari 2021 tecknade Awardit genom dotterbolaget Market2Member AB avtal med Saint-Gobain Distribution Sverige avseende övertagande av driften av samtliga lojalitetsprogram i företagsgruppen.  
  • I mars 2021 undertecknades aktieöverlåtelseavtal och den 15 april 2021 tillträddes aktierna i MBXP ApS. MBXP ApS grundades 2012 och är Nordens största distributör av digitala presentkort och andra värdebevis i den fysiska detalj- och dagligvaruhandeln.  

Viktiga händelser efter periodens utgång 

  • Den 11 maj undertecknade Awardit och ägarna till The Inspiration Company TIC AB (TIC) ett Term Sheet med innebörden att Awardit förvärvar 100% av aktierna i TIC. Köpeskillingen uppgår till 60 mkr på skuldfri basis, inklusive en kassa på ca 10 mkr.