Awardit delårsrapport juli - september 2020

11/20/2020

Awardit AB (publ), noterat på NASDAQ First North Growth Market, lämnar följande rapport för perioden 1 juli – 30 september 2020.

Denna delårsrapport (Q3-2020) är koncernens tredje finansiella rapport som upprättats i enlighet med IFRS. Alla jämförelsetal för perioden är omräknade enligt IFRS. Koncernens redovisningsprinciper återfinns i Not 1 och effekterna av omräkning till IFRS för jämförelseperioden 2019 presenteras i Not 3.

Juli – september 2020

 • Omsättningen uppgick till 62,0 mkr (67,4 mkr juli – september 2019)
 • Rörelseresultatet EBIT uppgick till 5,8 (5,9) mkr
 • Rörelsemarginalen EBIT uppgick till 9,3 (8,8) procent
 • Rörelseresultatet EBITA uppgick till 7,7 (7,5) mkr
 • Rörelsemarginalen EBITA uppgick till 12,4 (11,1) procent
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,65 (0,70) kr

Januari – september 2020

 • Omsättningen uppgick till 191,7 mkr (201,5 mkr januari – september 2019)
 • Rörelseresultatet EBIT uppgick till 17,4 (16,3) mkr
 • Rörelsemarginalen EBIT uppgick till 9,1 (8,1) procent
 • Rörelseresultatet EBITA uppgick till 22,9 (20,9) mkr
 • Rörelsemarginalen EBITA uppgick till 11,9 (10,4) procent
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 1,90 (1,75) kr

Viktiga händelser under och efter periodens utgång

 • Awardit och SAS tecknade i augusti ett avtal om vidareutveckling av SAS EuroBonus Shop. Med utgångspunkt från historisk handelsstatistik inom SAS EuroBonus beräknas det utökade samarbetet innebära en årlig försäljning på 26-30 mkr med en bruttomarginal på ca 5 procent för Awardit.
 • I oktober meddelade Petter Sehlin styrelsen i Awardit att han önskar lämna sitt uppdrag som styrelseledamot. Anledningen bakom beslutet är att han bedömer att det kan uppstå jävssituationer i relation till hans egen verksamhet i framtiden. I samband med detta föreslog en majoritet av aktieägarna i Awardit nyval av Claudio Simatovic som ledamot i styrelsen. Claudio kommer att vara adjungerad styrelseledamot från och med november.
 • I november föreslog en majoritet av aktieägarna i Awardit nyval av Peter Borsos som ledamot i styrelsen. Peter kommer närmast från Telia Company där han som medlem i koncernledningen varit både kommunikationsdirektör och Head of Telia Global. Peter kommer att vara adjungerad styrelseledamot från och med den 13 november 2020 och väljas in senast på nästkommande årsstämma.