Awardit har ingått fyraårigt koncernavtal med Ahlsell

4/18/2018

Awardit och Ahlsell har tecknat ett nytt långsiktigt avtal på koncernnivå om expansion av Ahlsells olika lojalitetsprogram i Sverige och internationellt.

Awardit och Ahlsell Sverige har samarbetat i över 10 år och har idag avtalat om ytterligare fördjupat samarbete över de kommande fyra åren. Det nya avtalet ligger på koncernnivå och innebär en tydlig ambition att satsa ytterligare på befintliga lojalitetsprogram och implementera nya lojalitetprogram för Ahlsells olika varumärken och verksamheter. Enligt avtalet kan Ahlsell avropa nya lojalitetsprogram för sina verksamheter i Sverige och på övriga marknader till en fast kostnad. Första marknad på tur står Norge där ett projekt för implementering av lojalitetsprogram redan har inletts. Avtalet löper på fyra år med årsvis förlängning därefter.