Awardit har tillträtt Retain 24 AB efter slutfört förvärv

10/1/2019

Awardit och säljarna av Retain 24 Sverige AB (Retain24) har idag genomfört tillträdessammanträde varvid köpeskillingen på 42 mkr har erlagts. Awardit har erhållit 100% av aktierna och tillträtt Retain24. 21 mkr har erlagts i nyemitterade Awardit aktier och 21 mkr kontant. En tilläggsdel blir aktuell 2020 och kommer då att motsvara den tilläggsköpeskilling som Retain24 sannolikt kommer att erhålla med anledning av sin tidigare försäljning av ett dotterbolag. Tilläggsdelen är således neutral för Awardit. Kontantdelen av köpeskillingen finansieras genom ett fyraårigt banklån på 10 mkr, en rörelsekredit på 5 mkr och eget kapital. Bankfinansieringen är föremål för sedvanliga covenanter.