Förslag till ny styrelseledamot i Awardit AB (publ)

5/18/2018

Styrelsen, som tillsammans representerar ca 67% av aktierna och rösterna i Awardit AB, föreslår att årsstämman väljer in Petter Sehlin som femte styrelseledamot i Awardit AB.

I kallelsen till årsstämman föreslås att antalet styrelseledamöter i Awardit utökas från fyra till fem och att ett närmare förslag kommer att kommuniceras före årsstämman. Styrelsen, som tillsammans representerar ca 67% av aktierna och rösterna i Awardit, föreslår att Petter Sehlin väljs in som en ny femte ledamot. Petter kommer att tillföra bolaget teknisk och affärsmässig kompetens inom blockchain och kryptovalutor. Petter har mångårig erfarenhet från IT-området och digital handel, dels som entreprenör men också som anställd i ledande befattningar på bland annat Tradera och eBay. Han är sedan tidigare aktiv som rådgivare i ett flertal blockchain-baserade verksamheter, med särskilt fokus på teknisk implementation och utveckling av tokenbaserade affärsmodeller. Petter har också lång erfarenhet i rollen som affärsängel och som medlem i flera internationella investeringskommittéer.