Information avseende påverkan av COVID-19 och slopad utdelning i Awardit AB (publ)

3/20/2020

Awardit-koncernen (”Awardit”) har haft en stark utveckling under första kvartalet 2020, men ser nu att effekterna av COVID-19 bland kunder och leverantörer även påverkar Awardit. Med anledning av en ökad osäkerhet kring den pågående utvecklingen samt det genomförda köpet av Goyada AB:s konkursbo föreslår därför styrelsen att den ordinarie utdelningen för 2019 slopas i sin helhet.

Awardit har haft en stark utveckling under första kvartalet med en omsättningsökning och väsentlig förbättring av EBITA jämfört med samma period förra året. På B2B-området syns ännu inga effekter av COVID-19 men inom B2C har vi efter en initialt positiv effekt nu kunnat utläsa en negativ omvärldspåverkan. En kund har valt att tillfälligt begränsa uttaget av bonuspoäng i sitt lojalitetsprogram vilket tillfälligt påverkar Awardits omsättning och resultat. Samtidigt håller många biografer stängt vilket fått till följd att intresset för och försäljning av digitala biocheckar avtagit. Detsamma gäller olika hotellcheckar. Alternativa produkter har tagits fram och erbjuds i samtliga program men det tar tid att arbeta upp volymerna för dessa. Det är ännu för tidigt att kvantifiera effekterna på intäkter och resultat av ovan nämnda förändringar men ledningen bedömer att de kan bli väsentliga om detta fortgår under en längre tid. Besparingsåtgärder har initierats och ytterligare utvärderas kontinuerligt av ledningen.

Mot bakgrund av COVID-19 effekterna samt förvärvet av Goyada AB:s konkursbo föreslår styrelsen att den tidigare föreslagna utdelningen avseende räkenskapsåret 2019 om 15 MSEK helt slopas. Den slopade utdelningen ger Awardit ett större handlingsutrymme och ökad flexibilitet i denna volatila period där även intressanta affärsmöjligheter kan dyka upp.

Vi har nu kunnat konstatera att ett par av Awardits kunder påverkats negativt av COVID-19 effekterna samt att andra kunder ser ett ökat behov av sina varor och tjänster. Min erfarenhet är att i dåliga och oroliga tider så satsar bolag mer på kundlojalitet och vi har under de senaste två veckorna fått in flera nya förfrågningar. Intressant är vidare att laddningar av presentkort på Retain 24 plattformen har ökat under mars. Presentkort kan vara en mycket bra produkt för företag inom handel, besöksnäring och restaurang för att jämna ut intäkter och förbättra likviditeten i rådande klimat.

säger Henrik Olander, VD Awardit.