Kallelse till extra bolagsstämma i Awardit AB 2020

12/1/2020

Aktieägarna i Awardit AB (publ), orgnr 556575-8843, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 16 december 2020 kl 14:00 i bolagets lokaler på Snickarbacken 2, Stockholm.