Niklas Lundqvist återinträder som VD i Awardit AB (publ)

6/18/2021

Awardit AB (publ) (”Awardit”), Nordens största företag och plattform för lojalitets-, motivations- och presentkortsprogram, genomför ett VD-byte där Niklas Lundqvist efterträder Henrik Olander som VD per den 18 juni 2021 och där Henrik Olander samtidigt blir bolagets COO. 

Styrelsen i Awardit har idag beslutat att utnämna Niklas Lundqvist till VD. Niklas är grundare av Awardit och arbetar idag främst med M&A och investerarrelationer.  Fram till december 2019 var han även VD för bolaget.  Henrik Olander har varit VD sedan januari 2020 och dessförinnan var han ägare och VD i Crossroads Loyalty Solutions AB, som förvärvades av Awardit 2018. 

Henrik Olander har visat på stark kompetens inom bolagets operativa verksamhet och i ett läge där Awardit ser stora tillväxtmöjligheter på befintliga kunder, och inom korsförsäljning från bolagets förvärv under det senaste året, möjliggör rockaden ytterligare fokus på att tillvarata dessa möjligheter. Samtidigt får Niklas Lundqvist fortsätta driva bolagets ambitiösa förvärvsagenda, övergripande strategi samt investerarrelationer. 

”Styrelsen är glad att få välkomna Niklas tillbaka till rollen som vid bolaget som han en gång grundat. Niklas har unik kännedom om bolaget och är en naturlig såväl ledare som utvecklare av bolaget när vi nu ska fortsätta den tillväxtresa som bara börjat. Jag vill också betona Henriks starka insats som VD och det viktiga arbete som ligger framför honom i Awardit. Ett byte på VD posten som sker i högsta samförstånd för bolagets bästa.” Säger Samir Taha Ordförande i Awardit.

”Henrik har på ett fantastiskt sätt styrt bolaget från VD stolen men i detta skede i Awardits utveckling är det helt rätt fokus för Henrik att fungera som COO med fokus på merförsäljning och integration av de förvärv vi genomfört. Det innebär en stor möjlighet för oss och Henrik har tyckt att han själv gör mest nytta för bolaget på detta sätt - något jag håller med om. Jag ser mycket fram emot  att fortsätta resan med bolaget som jag grundade för 20 år sedan nu igen som VD med fortsatt fokus på förvärv och affärsutveckling.” Säger Niklas Lundqvist tillträdande VD.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Awardit AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juni 2021 kl. 17:20.