Rickard Jidéus utsedd till CFO

9/9/2019

Rickard Jidéus har idag utsetts till CFO för Awardit AB (publ). Rickard har närmast varit verksam som COO i det helägda dotterbolaget Crossroads Loyalty Solutions AB med mycket fokus på ekonomi, riskhantering och lönsamhet.