Awardit AB (publ) har ingått ett samarbetsavtal med Upptec AB

8/13/2021

Awardit har ingått ett samarbetsavtal med insurtech-bolaget Upptec AB som innebär att försäkringsbolag kan erbjuda försäkringstagare valfri utbetalning i form fysiska produkter och digitala värdebevis.

Awardit AB har genom dotterbolaget MBXP Aps ingått ett samarbetsavtal med insurtech-bolaget Upptec AB. Samarbetet innebär att Upptecs försäkringsbolagskunder får möjlighet att erbjuda försäkringstagare settlement, dvs försäkringsersättning, i form av fysiska produkter och digitala värdebevis i en e-handelsshop under försäkringsbolagets varumärke. Den gemensamma lösningen kommer att erbjudas samtliga Upptecs kunder som idag består av 90% av de svenska försäkringsbolagen. Hittills har två Nordiska försäkringsbolag beslutat att implementera lösningen på pilottest. Det går idag inte att uppskatta värdet av samarbetet men storleken på den potentiella marknaden är väsentlig. Under 2020 inträffade nästan 360,000 allriskskador, motsvarande drygt en miljard i ersättningsbelopp, i Sverige.

Upptec har som affärsidé att automatisera skaderegleringsprocesser och hjälpa försäkringsbolag att digitalisera kundresan i ett automatiserat flöde från värdering till utbetalning. Upptec är ett av de ledande insurtech-bolagen i Europa när det gäller värdering i skaderegleringsprocessen och har i princip alla Nordiska försäkringsbolag som kunder. Se vidare https://upptec.com/settlement/.

"Försäkringsbranschen är en spännande marknad att applicera våra lösningar på och vad bättre då än att samarbeta med Upptec som är det ledande insurtech-bolaget i Europa. Detta är ett mycket spännande samarbete även om det i nuläget inte går att säga hur stor affären kan bli. Settlement-marknaden är dock stor och vi har tillsammans bedömt att vi kan erbjuda försäkringsbolagen och deras kunder ett tydligt mervärde i kombination med en bra kundupplevelse." säger Niklas Lundqvist, VD Awardit.

"Vår nya lösning och samarbetet tillsammans med Awardit ser vi inte bara som ett bra tillägg till vår nuvarande produktportfölj - utan det är ett helt nytt sätt att hantera ersättningar på från försäkringsbolagen genom ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Det kommer skapa mervärde på många olika plan för både försäkringsbolagen och deras kunder, som kommer kunna få utbetalningar otroligt snabbt. Även cirkulärekonomin kommer gynnas och lösningen hjälper försäkringsbolagen att jobba aktivt med miljöpåverkan och konsumtion. Vi tror verkligen att detta kommer vara en helt revolutionerande lösning, något som marknaden tidigare inte sett. " säger Magnus Franck, VD Upptec AB.

För ytterligare information, kontakta:

VD: Niklas Lundqvist
Telefon: +46 70482 20 74
E-post: niklas.lundqvist@awardit.com