Awardit AB (publ) justerar utdelningen per aktie efter riktad nyemission

6/21/2021

Efter att ha genomfört en riktad nyemission av 592 105 aktier kommer aktieutdelningen, som är den tredje av fyra kvartalsvisa utdelningar för räkenskapsåret 2019, med avstämningsdag den 23 juni, att justeras för den utspädning som nyemissionen innebär. Från tidigare beslutade 0,56 kr per aktie kommer utdelningen justeras till 0,51 kr per aktie.