Awardit AB (publ) tidigarelägger offentliggörande av delårsrapport till den 12 maj och bjuder in till investerarpresentation

5/10/2021

Awardit AB (publ) kommer att offentliggöra delårsrapport för januari - mars 2021 onsdag den 12 maj kl 09:30 istället för som tidigare aviserat, fredag den 14 maj kl 08:30.

Awardit bjuder in till investerarpresentation den 12 maj kl 11:00. Presentationen ges via Teams på denna länk. Anmälan är ej nödvändig.