Awardit AB har ingått ett samarbetsavtal med Goobit Group AB avseende kryptopresentkort

9/30/2021

Awardit AB (publ) och Goobit Group AB (publ) har idag ingått ett samarbetsavtal med avseende på en presentkortprodukt som skall kunna lösas in mot kryptovaluta.  Kryptopresentkortet kommer att ges ut av och drivas på Awardits presentkortsplattform som integreras med Goobits handelsplats BTCX där inlösen kan ske mot kryptovaluta.  Kryptopresentkortet kommer att distribueras av Awardit i diverse lojalitets- och presentkortsprogram. Parterna delar på de intäkter som genereras.

Goobit AB registrerades 2012, är ett av världens första, och Sveriges ledande kryptoväxlingsbolag. Bolaget erbjuder växlingstjänster av svenska kronor och euro till de digitala valutorna bitcoin och ether, och har hittills växlat över 1,7 miljarder kronor. Bolagets mest kända varumärken är BTCX Express och Standard BTCX. Goobit Group AB (publ) registrerades 2013 och är en koncern med verksamheter i de helägda dotterbolagen Goobit AB, Goobit Blocktech AB och Goobit Exchange AB. Goobit AB erbjuder sina tjänster till privatpersoner, företagskunder samt finansiella institut.

”Vi tror att kryptopresentkortet kan bli en spännande produkt och det ligger inom vår strategi att etablera fler private label produkter liknande Zupergift. Kryptopresentkortet kan bli en intressant inlösenmöjlighet i lojalitetsprogram och samtidigt vara en attraktiv gåva och upplevelse, både för givaren och mottagaren.”  säger Niklas Lundqvist, VD Awardit.