Awardit AB har utsett Cecilia Ponthan till ny Chief Financial Officer

12/17/2021

Awardit AB (publ) har idag utsett Cecilia Ponthan till ny Chief Financial Officer (CFO) för koncernen. Cecilia Ponthan tillträder tjänsten den 7 januari 2022.

Cecilia Ponthan kommer närmast från Allgon AB där hon varit CFO och koncernredovisningschef sedan 2019. Cecilia Ponthan kommer att ingå i Awardits ledningsgrupp.

För ytterligare information, kontakta:
VD:                Niklas Lundqvist
Telefon:        +46 704 82 20 74
E-post:          niklas.lundqvist@awardit.com