Awardit AB har utsett Marlene Nordström till tillförordnad CFO

9/29/2021

Awardit AB har utsett Marlene Nordström till tillförordnad CFO med start den 1 oktober 2021. Marlene har mångårig erfarenhet i bolaget som redovisningschef och ersätter Rickard Jidéus som slutar i mitten av december. En rekryteringsprocess har inletts för att hitta en permanent CFO.