Awardit har slutfört förvärvet av Motivation Service AB

4/24/2018

Awardit har idag slutfört förvärvet av Motivation Service AB (MSAB). Köpeskillingen uppgår till 12 mkr som betalats omedelbart och ett möjligt tillägg på 0,5-2,0 mkr att betalas om 12 månader. Betalningen har erlagts genom en riktad nyemission om 265 018 aktier.

Awardit och ägarna till Motivation Service AB (MSAB) har idag slutfört affären genom vilken Awardit förvärvar 100% av aktierna i MSAB. Köpeskillingen uppgår till 12 mkr med en möjlig tilläggköpeskilling på 0,5-2,0 mkr. 0,5 mkr faller ut om MSAB når ett rörelseresultat på minst 1,2 mkr (efter avdrag för synergieffekter) de närmaste 12 månaderna efter förvärvet och 2,0 mkr faller ut om rörelseresultatet blir minst 1,5 mkr, med en trappa däremellan. Den initiala köpeskillingen erläggs till fullo i nyemitterade Awardit-aktier baserat på den volymvägda genomsnittskursen för Awardit-aktien under perioden 16-20 april, vilken blev 45,28 kr. Styrelsen har enligt bolagsstämmans bemyndigande från augusti 2017 således fattat beslut om en riktad nyemission på totalt 265 018 aktier. 185 513 aktier har tecknats av MSAB:s VD och majoritetsägare Fredrik Landgren som kommer att fortsätta sin roll i MSAB. Efter registrering av aktierna kommer det totala antalet aktier i Awardit att öka från 5 230 891 till 5 495 909 vilket motsvarar en utspädning om ca 4,8%. Tilläggsköpeskillingen erläggs i Awarditaktier eller kontant enligt Awardits val.