Kallelse till årsstämma 2020 i Awardit AB (publ)

4/27/2020

Aktieägarna i Awardit AB (publ), orgnr 556575-8843, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 26 maj kl 10:00 i bolagets lokaler på Snickarbacken 2, Stockholm.

Ladda ner som PDF