Kallelse till årsstämma 2021 i Awardit AB (publ)

4/21/2021

Aktieägarna i Awardit AB (publ), orgnr 556575-8843, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 21 maj kl 10:00 i bolagets lokaler på Snickarbacken 2, Stockholm.