Kallelse till årsstämma i Awardit AB (publ) 2018

4/26/2018

Aktieägarna i Awardit AB (publ), orgnr 556575-8843, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 24 maj kl 10:00 i bolagets lokaler på Snickarbacken 2, Stockholm.

Ladda ner som PDF