Kommuniké från årsstämma 2018

5/24/2018

Awardit AB (publ) har den 24 maj 2018 hållit årsstämma. I den bifogade rapporten redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.