Kommuniké från årsstämma 2019

5/24/2019

Awardit AB (publ) har den 24 maj 2019 hållit årsstämma. I bifogad rapport redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.