Kommuniké från årsstämma 2020

5/26/2020

Awardit AB (publ) har den 26 maj 2020 hållit årsstämma. I bifogad rapport redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.