Kommuniké från årsstämma 2021

5/21/2021

Awardit AB (publ) har den 21 maj 2021 hållit årsstämma.

I bifogad rapport redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.