Kommuniké från extra bolagsstämma 2018

11/6/2018

Awardit AB (publ) har den 6 november 2018 hållit extra bolagsstämma. I bifogad rapport redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.