Kommuniké från extra bolagsstämma 2019

12/4/2019

Awardit AB (publ) har den 4 december 2019 hållit extra bolagsstämma. I bifogad rapport redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.