Kommuniké från extra bolagsstämma 2020

12/16/2020

Awardit AB (publ) har den 16 december 2020 hållit extra bolagsstämma. I bifogad rapport redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.