Kommuniké från extra bolagsstämma

8/16/2021

Awardit AB (publ) har den 16 augusti 2021 hållit extra bolagsstämma.

I bifogad rapport redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.