Korrigerad kallelse till årsstämma i Awardit AB (publ)

4/26/2018

Kallelsen som gick ut tidigare idag, den 26 april 2018, innehöll felaktiga datum avseende avstämningsdag och utbetalningsdag för utdelning. Detta har korrigerats i nedanstående uppdaterad kallelse. Även föreslagen utdelning per aktie anges nedan till skillnad från i den tidigare kallelsen.