Peter Borsos föreslås som ny styrelseledamot till Awardit AB (publ)

11/13/2020

Awardit står inför en spännande framtid där en fortsatt tillväxt och expansion såväl inom som utanför Norden är av intresse. Som ett led i att öka bolagets kompetens kring digitalisering och internationalisering föreslår aktieägare representerande en majoritet av aktierna nyval av Peter Borsos till styrelsen.

Peter Borsos kommer närmast från Telia Company där han som medlem i koncernledningen varit både kommunikationsdirektör och Head of Telia Global. Under sin tid på Telia ansvarade Peter bl.a. för Telia Ventures, Division X, Telia Carrier och innovation. Peter har relevant erfarenhet från både konsument- och företagstjänster. Han är civilekonom och har även tidigare erfarenhet från bl.a. Swedbank som kommunikationsdirektör och innan dess Vice VD på Ålandsbanken Sverige.

Peter äger 22,000 aktier i Awardit.

Peter kommer att vara adjungerad styrelseledamot från och med den 13 november 2020 och väljas in senast på nästkommande årsstämma.