Styrelseledamot lämnar Awardit AB:s styrelse på egen begäran

10/8/2020

Petter Sehlin har meddelat styrelsen i Awardit AB (publ) att han önskar lämna sitt uppdrag som styrelseledamot. Anledningen bakom beslutet är att han bedömer att det kan uppstå jävssituationer i relation till hans egna verksamhet i framtiden.

Awardits styrelse kommer att bestå av fyra ledamöter efter Petter Sehlins avgång. Enligt bolagsordningen skall styrelsen bestå av tre till sex ledamöter. Val av ersättare för Petter kommer att äga rum senast på nästkommande årsstämma. Aktieägare representerande en majoritet av aktierna i Awardit har för avsikt att nominera Claudio Simatovic som ny styrelseledamot. Claudio är VD och grundare av Retain24 som förvärvades av Awardit i slutet av 2019. Claudio kommer att lämna sin operativa roll i Awardit vid årsskiftet. Claudio kommer att vara adjungerad styrelseledamot i Awardit från och med november.