Uppdatering kring förvärvsprocess avseende MBXP ApS

2/11/2021

Förvärvsprocessen avseende MBXP ApS tar något längre tid än vad som bedömdes i samband med att Term Sheet undertecknades.

I nuläget är bedömningen att ett slutligt aktieöverlåtelseavtal kan undertecknas inom några veckor, förutsatt att det inte framkommer information eller hinder som gör att affären inte kan slutföras.