Awardit årsredovisning 2017

5/8/2018

Awardit har haft ett positivt och händelserikt år med bl.a. notering på Nasdaq First North Growth Market och förvärv av Sponsorhuset AB.

  • Omsättningen uppgick till 47,3 mkr (43 mkr januari – december 2016)
  • Rörelsemarginalen uppgick till 33,3 (32,9) procent
  • Rörelseresultatet uppgick till 15,7 (14,2) mkr
  • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 2,47 (2,21) kr
  • Styrelsens förslag till utdelning är 2,1 (2,07) kr per aktie
Ladda ner som PDF