Awardit delårsrapport april - juni 2021

8/20/2021

Awardit AB (publ), noterat på NASDAQ First North Growth Market, lämnar följande rapport för perioden 1 april – 30 juni 2021.

April - juni 2021

 • Omsättningen uppgick till 112,4 mkr (69,2 mkr april-juni 2020)
 • Rörelseresultatet EBIT uppgick till 7,9 (4,5) mkr
 • Rörelsemarginalen EBIT uppgick till 7,0 (6,6) procent
 • Rörelseresultatet EBITA uppgick till 14,2 (6,4) mkr
 • Rörelsemarginalen EBITA uppgick till 12,7 (9,2) procent
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,31 (0,46) kr
 • EBITA per aktie uppgick till 2,08 (0,94) kr

Jan - juni 2021

 • Omsättningen uppgick till 175,5 mkr (129,7 mkr jan-juni 2020)
 • Rörelseresultatet EBIT uppgick till 12,6 (11,6) mkr
 • Rörelsemarginalen EBIT uppgick till 7,2 (8,9) procent
 • Rörelseresultatet EBITA uppgick till 20,9 (15,2) mkr
 • Rörelsemarginalen EBITA uppgick till 11,9 (11,8) procent
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,78 (1,25) kr
 • EBITA per aktie uppgick till 3,05 (2,23) kr

Viktiga händelser under perioden

 • Den 15 april 2021 tillträddes MBXP ApS. MBXP grundades 2012 och är Nordens största distributör av digitala presentkort och andra värdebevis i den fysiska detalj- och dagligvaruhandeln.
 • Den 11 maj undertecknade Awardit och ägarna till The Inspiration Company TIC AB (TIC) ett Term Sheet med innebörden att Awardit förvärvar 100% av aktierna i TIC.
 • Awardit genomförde en riktad nyemission om knappt 90 mkr i mitten av juni. Ett stort antal svenska och internationella institutionella investerare, däribland Consensus Asset Management, Filip Engelbert och Jonas Nordlander, deltog i den riktade nyemissionen, vilken var kraftigt övertecknad.
 • Ett VD-skifte genomfördes den 18 juni där Niklas Lundqvist ersatte Henrik Olander som VD. Henrik Olander utsågs samtidigt till bolagets COO.

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • Den 1 juli slutfördes förvärvet av TIC då aktieöverlåtelseavtal avseende samtliga aktier i TIC undertecknades. Köpeskillingen uppgick till 60 mkr på skuldfri basis, inklusive en kassa på ca 10 mkr. 30 mkr av köpeskillingen erlades kontant och 30 mkr erlades i form av reverser som konverterades till Awardit-aktier efter emissionsbeslut på extra bolagsstämma den 16 augusti. Av den kontanta delen finansierades 10 mkr ur Awardits kassa och 20 mkr genom banklån.

I en kommentar till årets andra kvartal säger VD Niklas Lundqvist:

"Andra kvartalet har varit ett av våra mest händelserika kvartal någonsin med två förvärv i kombination med mycket bra organisk tillväxt och lönsamhet, trots fortsatt pandemipåverkan. Tredje kvartalet har dessutom inletts med en organisk tillväxt på 50 procent och vi ser således ljust på andra halvåret. Till detta kommer att vi står väl rustade för fler förvärv och har flera intressanta diskussioner på gång. Jag är oerhört nyfiken på vart vår fortsatta resa kan ta oss - både via fler förvärv och utvecklande av befintlig verksamhet.”