Awardit delårsrapport april – juni 2020

8/21/2020

Awardit AB (publ), noterat på NASDAQ First North Growth Market, lämnar följande rapport för perioden 1 april – 30 juni 2020.

Denna delårsrapport (Q2-2020) är koncernens andra finansiella rapport som upprättats i enlighet med IFRS. Alla jämförelsetal för perioden är omräknade enligt IFRS. Koncernens redovisningsprinciper återfinns i Not 1 och effekterna av omräkning till IFRS för jämförelseperioden 2019 presenteras i Not 3.

Apriljuni 2020

 • Omsättningen uppgick till 69,2 mkr (78,3 mkr april - juni 2019)
 • Rörelseresultatet EBIT uppgick till 4,5 (6,1) mkr
 • Rörelsemarginalen EBIT uppgick till 6,6 (7,8) procent
 • Rörelseresultatet EBITA uppgick till 6,4 (7,7) mkr
 • Rörelsemarginalen EBITA uppgick till 9,2 (9,8) procent
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,46 (0,63) kr

Janjuni 2020

 • Omsättningen uppgick till 129,7 mkr (134,1 mkr januari - juni 2019)
 • Rörelseresultatet EBIT uppgick till 11,6 (10,3) mkr
 • Rörelsemarginalen EBIT uppgick till 8,9 (7,7) procent
 • Rörelseresultatet EBITA uppgick till 15,2 (13,4) mkr
 • Rörelsemarginalen EBITA uppgick till 11,8 (10,0) procent
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 1,25 (1,06) kr

Viktiga händelser under och efter periodens utgång

 • Ett sexårigt samarbetsavtal med MBXP ApS (MBXP) slöts i mitten av maj med avseende på den tekniska plattformen (Yadabank) som ingick i förvärvet av Goyadas konkursbo. Genom samarbetet får MBXP tillgång till plattformen på SaaS-basis med integrationer mot flera stora handelskedjor, t.ex. ICA, Preem och OKQ8.
 • Awardit och Convenient Card (dotterbolag till MBXP) ingick i början av juni ett återförsäljaravtal med avseende på Awardits nya produkt Zupergift. Genom samarbetet kommer Convenient Card att återförsälja Zupergift i i sitt butiksnätverk i den fysiska handeln (ca 12,000 butiker i Norden).