Awardit delårsrapport jan – september 2019

11/18/2019

Awardit AB (publ), noterat på Nasdaq First North Growth Market Growth Market, lämnar följande rapport för perioden januari - september 2019.

Juli – september 2019

 • Omsättningen uppgick till 67,4 mkr (18,2 mkr juli-sep 2018)
 • Rörelseresultatet EBIT uppgick till 1,1 (2,3) mkr
 • Rörelsemarginalen EBIT uppgick till 1,6 (12,9) procent
 • Rörelseresultatet EBITA uppgick till 7,1 (3,5) mkr
 • Rörelsemarginalen EBITA uppgick till 10,5 (19,2) procent
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,03 (0,29) kr

Januari – september 2019

 • Omsättningen uppgick till 201,5 mkr (49,7 mkr jan-sep 2018)
 • Rörelseresultatet EBIT uppgick till 1,7 (7,8) mkr
 • Rörelsemarginalen EBIT uppgick till 0,8 (15,7) procent
 • Rörelseresultatet EBITA uppgick till 19,8 (10,6) mkr
 • Rörelsemarginalen EBITA uppgick till 9,8 (21,4) procent
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,45 (1,00) kr

Viktiga händelser under och efter perioden

 • Rickard Jidéus utsågs till koncernens CFO i början av september.
 • Awardit tillträdde Retain 24 Sverige AB den 1 oktober efter slutfört förvärv. Köpeskillingen var 42 mkr varav 21 erlades kontant och 21 mkr i nyemitterade Awarditaktier. Nyemissionen genomfördes efter styrelsebeslut enligt bemyndigande från årsstämman.
 • Den 7 oktober signerades ett Term Sheet med målsättning att förvärva 100 procent av aktierna i Market2Member AB.