Awardit delårsrapport januari – juni 2018

8/17/2018

Awardit AB (publ), noterat på Nasdaq First North Growth Market, lämnar följande rapport för perioden januari - juni 2018.

April – juni 2018

 • Omsättningen uppgick till 18,2 mkr (10,8 mkr april – juni 2017)
 • Rörelseresultatet EBIT uppgick till 2,6 (3,5) mkr
 • Rörelsemarginalen EBIT uppgick till 14,5 (32,3) procent
 • Rörelseresultatet EBITA uppgick till 3,6 (3,6) mkr
 • Rörelsemarginalen EBITA uppgick till 19,9 (33,4) procent
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,35 (0,52) kr

Januari – juni 2018

 • Omsättningen uppgick till 31,5 mkr (22,2 mkr januari – juni 2017)
 • Rörelseresultatet EBIT uppgick till 5,4 (7,0) mkr
 • Rörelsemarginalen EBIT uppgick till 17,2 (31,5) procent
 • Rörelseresultatet EBITA uppgick till 7,1 (7,2) mkr
 • Rörelsemarginalen EBITA uppgick till 22,5 (32,6) procent
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,73 (1,04) kr

Viktiga händelser under och efter perioden

 • Sponsorhuset AB tillträddes och 230 891 nya Awardit-aktier registrerades i början av året. Sponsorhuset ingår från och med Q1 i koncernens resultaträkning. Goodwill skrivs av på fem år och har minskat EBIT med 1,1 mkr under rapportperioden januarijuni.
 • Nytt kundavtal tecknades med en stor butikskedja som förväntas få väsentlig påverkan på Awardits omsättning och resultat på sikt. Lojalitetsprogrammet beräknas lanseras under hösten.
 • Avtal tecknades med OKQ8. Avtalet innebär att OKQ8 blir poängutdelande partner i utvalda lojalitetsprogram. Implementation har genomförts och intäkter genereras från och med augusti. Erbjudandet har tagits emot bättre än väntat av medlemmar i berörda lojalitetsprogram.
 • Förvärvet av konkurrenten Motivation Service AB slutfördes i slutet av april. Köpeskillingen var 12 mkr i Awardit-aktier med en möjlig tilläggsköpeskilling på 0,5- 2,0 mkr. 265 018 nya Awardit-aktier registrerades i maj. Motivation Service omsättning och resultat för maj – juni ingår i koncernens resultaträkning. Goodwill skrivs av på fem år och har minskat EBIT med 0,3 mkr under rapportperioden.
 • Ett nytt fyraårigt koncernavtal med Ahlsell AB (publ) för expansion och internationalisering av lojalitetsprogram tecknades. Detta avtal förväntas få stor betydelse för Awardit de närmaste fyra åren. Leverans till Ahlsell Norge har påbörjats under Q2.
 • Implementation av teknisk lösning som möjliggör för medlemmar i lojalitetsprogram att aktivera befintliga VISA och Mastercard (s k cardlinking) har påbörjats under sommaren och beräknas kunna lanseras i början av september.
 • Moderbolaget hade en mycket stark fakturering för juni och juli med en ökning på 22 respektive 27 procent jämfört med 2017.