Awardit delårsrapport januari – mars 2018

5/18/2018

Awardit AB (publ), noterat på Nasdaq First North Growth Market, lämnar följande rapport för perioden januari - mars 2018.

Januari – mars 2018

 • Omsättningen uppgick till 13,3 mkr (11,4 mkr jan – mars 2017)
 • Rörelseresultatet EBIT uppgick till 2,8 (3,5) mkr
 • Rörelsemarginalen EBIT uppgick till 21,1 (30,8) procent
 • Rörelseresultatet EBITA uppgick till 3,5 (3,6) mkr
 • Rörelsemarginalen EBITA uppgick till 26,2 (31,8) procent
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,38 (0,53) kr

Viktiga händelser under och efter perioden

 • Sponsorhuset AB tillträddes och 230 891 nya Awardit-aktier registrerades i början av året. Sponsorhuset ingår från och med Q1 i koncernens resultaträkning. Goodwill skrivs av på fem år och minskar EBIT med 0,5 mkr under perioden.
 • Nytt kundavtal tecknades med en stor butikskedja som förväntas få väsentlig påverkan på Awardits omsättning och resultat på sikt. Lojalitetsprogrammet beräknas lanseras under Q2 eller tidigt Q3.
 • Avtal tecknades med OKQ8. Avtalet innebär att OKQ8 blir poängutdelande partner i utvalda lojalitetsprogram. Implementation beräknas ske under Q2.
 • Förvärvet av konkurrenten Motivation Service AB slutfördes i slutet av april. Köpeskillingen var 12 mkr i Awardit-aktier med en möjlig tilläggsköpeskilling på 0,5- 2,0 mkr. 265 018 nya aktier registrerades.
 • Ett nytt fyraårigt koncernavtal med Ahlsell AB (publ) för expansion och internationalisering av lojalitetsprogram tecknades. Detta avtal förväntas få stor betydelse för Awardit de närmaste fyra åren. Leverans till Ahlsell Norge har påbörjats under Q2.