Awardit delårsrapport januari – mars 2020

5/22/2020

Awardit AB (publ), noterat på NASDAQ First North Growth Market, lämnar följande rapport för perioden 1 januari–31 mars 2020.

Denna delårsrapport (Q1-2020) är koncernens första finansiella rapport som upprättats i enlighet med IFRS. Alla jämförelsetal för perioden är omräknade enligt IFRS. Koncernens redovisningsprinciper återfinns i Not 1 och effekterna av omräkning till IFRS för jämförelseperioden 2019 presenteras i Not 4.

Januari – mars 2020

 • Omsättningen uppgick till 60,4 mkr (55,9 mkr jan-mars 2019)
 • Rörelseresultatet EBIT uppgick till 7,0 (4,2) mkr
 • Rörelsemarginalen EBIT uppgick till 11,6 (7,6) procent
 • Rörelseresultatet EBITA uppgick till 8,8 (5,7) mkr
 • Rörelsemarginalen EBITA uppgick till 14,6 (10,3) procent
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,79 (0,44) kr

Viktiga händelser under och efter periodens utgång

 • Henrik Olander tillträdde som VD i januari. Tidigare VD, Niklas Lundqvist, arbetar kvar i koncernen med huvudsakligt fokus på förvärv och affärsutveckling.
 • I januari ingicks ett kundavtal med Scandic Hotels, Nordens största hotellkedja, med avseende på deras lojalitetsprogram Scandic Friends.
 • Utbrottet av Covid-19 i slutet av mars har på olika sätt påverkat både våra kunder och vår försäljning samt vår organisation som till stor del arbetar hemifrån sedan mitten av mars. Intäkterna i Q1 påverkades dock inte märkbart och vi ser även affärsmöjligheter i spåren av pandemins framfart.
 • I mars ingicks avtal om förvärv av Goyada AB:s konkursbo omfattande bl.a. teknisk plattform och immateriella rättigheter. Förvärvet slutfördes i april och innebär ett stärkt erbjudande inom digitala presentkortslösningar.
 • Med anledning av en ökad osäkerhet kring den pågående utvecklingen, samt det genomförda köpet av Goyada AB:s konkursbo, föreslog styrelsen i slutet av mars att den tidigare föreslagna utdelningen avseende räkenskapsåret 2019 på totalt ca 15 mkr slopas i sin helhet.
 • Ett sexårigt samarbetsavtal med MBXP ApS (MBXP) slöts i mitten av maj kring ett strategiskt samarbetsavtal avseende den tekniska plattform som nyligen förvärvades från Goyadas konkursbo. Genom samarbetet får MBXP tillgång till plattformen på SaaS-basis med integrationer mot flera stora handelskedjor, t.ex. ICA, Preem och OKQ8.