Försäljning & Marknadsföring

Vi har mer än 15 års erfarenhet från kund- och medarbetarlojalitet. Er dedikerade projektledare tar hand om allt som har med strategi, kommunikation, onboarding, med mera.

Kampanjhantering

Tillsammans sätter vi upp en säsongsanpassad kampanjplan där vi ser till så att erbjudanden och budskap harmoniserar med er övergripande kommunikationsplan.

Nyhetsbrev och Marketing Automation

Vi hjälper er skapa och producera marknadsföringsutskick, inkl. personaliserat innehåll såsom poängsaldon och produktrekommendationer. Emailutskick kan ske regelbundet eller automatiserat baserat på när kunden genomför specifika handlingar. Har du redan en befintligt leverantör av emailmarknadsföring? Ingen fara, vi kan förse er med innehåll oavsett vilken leverantör ni använder.

Prissättning

Att prissätta produkter, oavsett om det skall göras i poäng eller kronor, är en utmaning. Att nå en nivå som upplevs förmånlig och som understiger rådande marknadspris är viktigt för att säkerställa det upplevda värdet, men att gå för lågt innebär onödig stor marginalpåverkan och inlösenkostnad. Vi har lång erfarenhet av olika prissättningsstrategier och verktyg för att hantera prissättning på ett effektivt sätt.