Medlemsdatabas & Transaktionshantering

Transaktionsöverföring från kundens affärs- kassa- och/eller CRM-system och lojalitetsplattformen hanteras schemalagt via FTP eller i realtid via web services. Awardit kan även acceptera filer som mailas manuellt men en automatiserad process eftersträvas alltid. Uppdaterade personuppgifter och liknande kan också kompletteras upp via externa databaser.