Partnernätverk

Awardit tillhandahåller ett nätverk med partners med syfte att öka mervärdet i lojalitetsprogrammen. Via partner-nätverket kan vi tillhandahålla handlar-finansierade belöningsmodeller, card-linking och rabatterade erbjudanden från hundratals externa partners.

Awardit samarbetar med över 600 butikspartners som enkelt kan implementeras i lojalitetsprogrammen. Via partnernätverket erbjuder vi intjäning av poäng som helt finansieras av externa partnerns samt direktrabatter inom bl.a. drivmedel. Nätverket skapar mervärden genom att erbjuda möjlighet för medlemmar att snabbare uppnå högre poängbonus via programmen samt erhålla attraktiva direktrabatter från en rad välkända varumärken.