Strategi & Förstudie

Vi har lång och omfattande erfarenhet kring hur man skapar och driver lönsamma lojalitetsprogram och kundrelationer. Vi kan bistå med strategisk och operationell rådgivning för nya och befintliga lojalitetsprogram i syfte att maximera lönsamheten för programägaren och det upplevda mervärdet för kunderna/medlemmarna. Lojalitetsprogram handlar till stor del om att analysera och nyttja kunddata, det digitala guldet, på ett värdeskapande sätt och vi kan bistå i hela processen.