Tips i arbetet med kundklubbar och lojalitetsprogram

Anlita extern partner

Att anlita en extern partner för uppdraget att skräddarsy ett lojalitetsprogram för era behov kan vara avgörande för att lyckas. Processen att analysera och avgöra den egna verksamhetens behov kan komma att kräva en del resurser i form av exempelvis tid. Det är då fördelaktigt att låta extern partner ta sig an processen och samtidigt få en mer objektiv bedömning av verksamhetens behov.

Analys och förberedelse

Vidare är det viktigt att lojalitetsprogrammet förbereds ordentligt. En noggrann analys bör inleda arbetet för att säkerställa att programmet riktar sig till rätt målgrupp. Några viktiga frågor att ställa inför utformningen av lojalitetsprogrammet är exempelvis; Vad vill kunderna ha, när och varför? Vad har de olika kundgrupperna för olika behov?

Kundfokus och effektivitet

Underlätta för kunderna. Lojalitetsprogram ska vara enkla och kunderna ska kunna dra nytta av erbjudanden och kampanjer på ett smidigt sätt. En digital tid kräver digitala lösningar. Vilken typ av plattform som passar er utgörs av era förutsättningar.

Relevans

Relevanta erbjudanden och kampanjer är en annan viktig grund för att dina kunder ska vara motiverade att återvända till ditt företag. Lägg mycket tid och energi på att rikta personliga erbjudanden som matchar konsumenternas faktiska önskemål.

Kundnytta är a och o när det kommer till lojalitet och hänger också direkt samman med framgångsrika varumärken. Vi på Motivation Service hjälper er dit, och erbjuder anpassade lösningar utifrån era förutsättningar. Kontakta oss för mer information om våra lojalitets- och motivationsprogram.

Utforska mer

Så motiverar du Millennials

Lojalitetsprogram som strategiskt verktyg

Presentkort som fly-wheel för tillväxt