Belöna och bli belönad

Vi är Nordens största operatör av kundklubbar, lojalitetsprogram, säljmotivationsprogram, digitala poängvalutor och poängshoppar.

Vi har skapat lojalitetslösningar för flera av de mest framgångsrika företagen i Norden

Awardit på fem snabba

Vi har alla de verktyg som krävs för att bygga och driva lojalitetsprogram. Vi tillhandahåller allt från fristående program till komplexa koalitionsprogram med hundratals partners. Vill du veta hur?

Nyheter

Här publicerar vi nyheter, tankar, idéer och lärdomar från vår värld.

Ta oss inte på orden. Ta våra kunders ord istället.

Vill du veta mer om hur vi hjälpte t.ex. SAS, Ahlsell, E.ON och TUI med deras lojalitetsprogram? Läs våra fallstudier för att få en inblick i hur vi gick till väga, hela vägen från strategi till sjösättning och operativ drift.