Investor Relations

Awardit AB (publ) är en ledande operatör av kundklubbar, lojalitetsprogram, säljmotivationsprogram, digitala poängvalutor och poängshoppar. Bolagets största ägare är riskkapitalbolaget Visionalis AB (en del av LMK Industri) och Niklas Lundqvist (grundare). Awardit noterades på Nasdaq First North Growth Market den 5 december 2017. I Awardit-koncernen ingår dotterbolagen Rewardit AB, Awardit CLS AB, Awardit Motivation Service AB, Sponsorhuset AB, Retain 24 AB och Awardit Market2Member AB.