Thermia

Thermia är en av de ledande aktörerna på den svenska värmepumpsmarknaden och har även en stark position i Europa. Bolaget omsätter cirka 1 miljard SEK och har kontor i Sverige, Norge och Finland.

Lösning

Thermia har sedan 2020 använt Motivationsindex som primärt verktyg för att förstå motivationen bland sina medarbetare. Motivationsindex ger Thermia en gedigen överblick över vad som är viktigt för medarbetarna samt var det finns förbättringspotential. Insikterna används som input till ledningsgruppens arbete med att ständigt förbättra medarbetarnas motivation.

Projektdetaljer i urval

  • Heltäckande insiktspartner inom motivation
  • Utformning av frågebatteri
  • Programmering av enkäter
  • Analys och rapportering av insikter
  • Presentation och workshops med arbetsgrupp eller ledningsgrupp
  • Strategisk och taktisk input till handlingsplan

Kontakta oss