Bolagsstyrning

Awardit AB (publ) ("Awardit") är ett svenskt bolag med säte i Stockholm. Awardits aktie är noterad på Nasdaq First North sedan 2017.

Bolagsstämma

Awardits bolagsordning antogs vid årsstämman den 5 april, 2017

Bolagsordning

Valberedning

Valberedningen utses enligt principer som beslutas av årsstämman.

Valberedningen består av Niklas Lundqvist, Samir Taha, Roger Hagborg och Louis de Geer. Roger Hagborg är valberedningens ordförande.

Instruktion för utseende till valberedning