IPO 2017

Awardit AB hjälper företag att öka sin omsättning och lönsamhet genom att implementera och driva lojalitetsprogram och motivationsprogram riktade mot konsument- och företagskunder samt säljkårer. Awardit fungerar bl.a. som en bank för digitala poängvalutor och tillhandahåller allt från egenägda, fristående lojalitetsprogram till komplexa alliansprogram. Awardit omsatte 2016 drygt 41 mkr (ca 44 mkr inkl dotterbolag) med ett EBITDA på 14,6 mkr och ett resultat efter skatt på 11 mkr. Utdelning 2017 blev 10,8 mkr. Sedan 2009 har Awardit delat ut ca 59 mkr till aktieägarna med en höjd utdelning varje år. Nu finns en möjlighet att bli aktieägare i Awardit. Erbjudandet omfattar maximalt 665 000 befintliga aktier (13,3% av Bolaget). Priset per aktie är 28 kr och baserar sig på ett bolagsvärde på ca 140 mkr. Direktavkastningen baserat på innevarande års utdelning ligger på drygt 7,7% vid teckningskursen. P/E-talsvärderingen blir 12,7 gånger vinsten efter skatt (2016 års siffror). Teckningsperioden är 7-24 november och preliminär första handelsdag är den 5 december.

Awardit AB (publ) noterades på Nasdaq First North Growth Market den 5 december 2017 under symbolen AWRD.