McDonald's

Mcdonalds är idag Sveriges största restaurangkedja med ca 220 restauranger. McDonald’s har valt Awardits (Retain24) lösning för att hantera presentkort i alla kanaler: På restaurangerna, på hemsidan, i appen och i beställningskioskerna.

Nu har McDonald’s lanserat nya presentkort som innebär smidigare och snabbare hantering för både gäster och medarbetare. Första landet att lansera detta är Sverige och de övriga nordiska länderna kommer succesivt också att lansera de nya presentkorten. 

McDonald’s har valt Awardits (Retain24) lösning för att hantera presentkort i alla kanaler: På restaurangerna, på hemsidan, i appen och i beställningskioskerna.  

”Vi på Retain24 är väldigt glada att McDonalds har valt vår lösning för att hantera sina presentkort i alla kanaler. Det gäller både fysiska presentkort men även helt digitala presentkort som distribueras via SMS och e-post.” säger Kerstin Nilsson-Svensson Försäljningschef på Retain24. 

McDonalds var också intresserade av att hitta nya kanaler för presentkortsförsäljningen och Awardit (Retain24) har ett brett nätverk av partners för återförsäljning av presentkort i butiker, online, i mobilen och B2B, vilket även spelade en roll i valet av presentkortsleverantör. Under hösten kommer även nya kanaler att introduceras. 

 
För McDonald’s var det viktigt att lösningen skulle: 

  • vara enkel, lättillgänglig och smidig både för gäster och medarbetare 
  • skapa och tillhandahålla nya digitala försäljningskanaler 
  • använda befintlig infrastruktur i form av kassasystem och skanners samt även befintliga processer och övriga system 
  • hantera gamla utestående presentkort, i samma system som de nya presentkorten 

I och med att restaurangerna är Franchise var det viktigt att presentkortssystemet på ett enkelt sätt kunde hantera den ekonomiska clearingen mellan restaurangerna, för sålda och inlösta presentkort, och det gör Awardits (Retain24) system. 

”Nu har vi en modern och digital lösning för våra presentkort med målsättningen att öka försäljningen av dessa. Dessutom har det blivit mycket smidigare för våra gäster och medarbetare när det kommer till hanteringen av presentkort och att vi nu i större utsträckningen skiftar över till digitala kanaler”, säger Rickard Berthold, Digital Lead på McDonald’s i Sverige.